*

Esnaf ve sanatkarlar kooperatif kredisi nasıl alınır

Esnaf ve sanatkarlar kooperatif kredisi nasıl alınır?
Esnaf ve sanatkarlar kooperatif kredisi nasıl alınır? isimli yazımızda, esnaf ve sanatkarlar kooperatifine üye olan ve kooperatif kredisi kullanmak isteyenler için, esnaf kredisi nasıl alınır, esnaf sanatkarlar kredi hesaplama, gerekli evraklar, sanatkarlar odası ve esnaflara kredi veren bankalar, kefalet kredisi başvurusu, halk bankası Kobi hibe Devlet Destekli sanatkar kredisi şartları, düşük faizli esnaf kredisi hesaplama hakkında bilgiler vereceğiz.

Esnaf ve sanatkarlar kefalet kooperatifi kredisi
Bilindiği üzere, işyeri açan esnaflar esnaf ve sanatkarlar kooperatifine üye olmaktadır. Kooperatif üyelerine, kooperatif genel kurul kararı ile işyeri kredisi verilmektedir. Tabi esnaf ve sanatkarlar kooperatifinden kredi alabilmek için çeşitli şartlar mevcuttur. Bu kredilere Esnaf ve sanatkarlar kefalet kooperatifi kredisi de denmektedir. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) çatısı altında toplanmakta ve esnaflara kredi verilmektedir.

Esnaf ve kefalet kredisi nasıl alınır?
Esnafların Devlet destekli hibe kredi ve düşük faizli esnaf kredisi alabilmesi için Halk Bankası görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme sonucunda esnaf kooperatifi, üyesi olan işyeri sahibine, bankaya karşı kefalet vermektedir. Esnaf ve kefalet kooperatif kredisinin diğer esnaf kredisi veren bankalardan farkı ise kooperatif üyelerine kullandırılan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasında kalan fark devlet tarafından karşılanmaktadır.

Esnaf ve sanatkarlar kefalet kooperatifine üyelik şartları
Esnaf kooperatifine üyelik şartları; Esnaf ve sanatkar olmak, Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunmak, Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine kayıtlı bulunmamak ve iş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak gerektiği gibi, T.C. vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye’de sanat ve ticaret yapıyor olmak, Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak şarttır

esnaf kredisiEsnaf kefalet kooperatif kredisi çeşitleri ve şartları
Esnaflar için işletme kredisi; Ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması inin kullandırılır.
Kredi Teminatı olarak kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni alınır. Kredi Limiti : 150. 000 TL.dir. Kredi Vadesi : 1 ile 5 yıl arasındadır.

Esnaflar için Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi; Bu krediyi kooperatife üye olan tüm esnaflar yararlanabilir. Kredinin Kullandırılışı ise esnafların ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması için kullandırılır. Teminat için kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni aranmaktadır. Kredi limiti 150 bin lira olup, 12 ile 24 ay arasında kullandırılmaktadır.

Esnaf Tesis Kredisi; Esnaf ve Sanatkarların işletmeleri için ihtiyaç duydukları yeni makine, araç ve gereç alımları için kullandırılır. Kredi teminatı için kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni ve sigorta işlemi yapılmakta olup, kredinin maksimum limiti 150 bin liradır. Kredi vadesi ise yine 2 ve 5 yıl arasındadır.

Esnaf ve Kefalet istihdamı destekleme kredisi; Bu kredi Esnaf ve Sanatkarların mal ve hizmet üretimini artırmaları ve özellikle yeni istihdam olanağı yaratmaları suretiyle ülke ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için iş yerlerinde kullanacakları yeni makina, araç-gereçlerin temini amacıyla kullandırılır. Ancak kullanılabilirliği teknik elemanlarımızca belirlenen eski model makine, araç ve gereçlerin satın alınması için de kullandırılabilir. Teminat şekli yukarıdaki esnaf kredileri ile aynı olup, 1 yıl ödemesiz toplamda 3 yıl maksimum 150 bin liraya kadar verilmektedir.

Kooperatif İhracat-Tesis Kredisi; Kooperatif üyelerine özel imalat sektörü içinde faaliyet sürdüren direkt veya dolaylı olarak ihracata çalışan sanatkarların ihraç ettiği yada edeceği malın üretimi için ihtiyaç duyacağı ve teknoloji içeren makine, teçhizat alımını temin etmek amacıyla tesis kredisi şeklinde otorize olarak kullandırılmaktadır. Teminat olarak ise Kooperatif kefaletinin yanı sıra 2 şahıs kefaleti ve sigorta istenmektedir. Kredi limiti 150. 000 TL. olup, 1.yılı faiz ve anapara ödemesiz 4 yıl vadeli verilebilmektedir.

Şoför Taşıt Edindirme Kredisi; Kredi esnafların yeni model kullanılmamış taşıt almaları için verilmektedir. Ancak, cari yıla göre otomobil, kamyonet ve minibüslerde 3, kamyon ve otobüslerde ise 5 yaşına kadar taşıt alımlarında da kredi verilebilir. Teminat olarak Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, rehin, Halk Bankası lehine kasko sigortası yaptırılmaktadır. 2 ile 5 yıl arasında verilen bu kredi 150.000 TL. olarak kullanılabilmektedir.

Esnaf ve sanatkar iskonto kredisi; Esnafların kısa süreli işletme giderlerinin finansmanı amacıyla; emre muharrer senetlerin iskontosu şeklinde kullandırılır. Kredi teminatı kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehnidir. 1 ile 9 ay arasında verilen kredi maksimum 150.000 TL. kullanılabilir.

Esnaf kefalet Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi; Geçimini şoförlük veya nakliyecilikle sağlayan ve ticari amaçla kullanmak üzere tek taşıta sahip olan şoför ve nakliyeciler bu krediden yararlanabilir.

Taşıt onarım kredisi Taşıtların bakım-onarımı ile lastik veya yedek parça alımı gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere iskonto veya işletme kredisi şeklinde kullandırılmaktadır. Kredi Teminatı ise kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti ile ipotekdir. Kredi üst limiti 150 bin lira olup, Kredi Vadesi : İşletme Kredilerinde: 1-4 yıl İskonto Kredilerinde: 1-9 aydır.

Esnaf ve sanatkarlar kefalet kooperatifi Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi; Okul ve Personel Servis araçları ile şehir içi yük taşımacılığında kullanılan kamyonetlerin 10 yıl ve daha eski modellerinin yenilenmesini teminen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan şoför esnafı yararlanabilir. Bu kredi Kredi 10 yıl ve daha eski model servis araçları ile kamyonetlerin yenilenmesi amacıyla, fatura karşılığı satıcı firmaya ödeme şeklinde otorize olarak kullandırılır. Kredi Teminatı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kefaletinin yanısıra 2 şahıs kefaleti, kasko sigortası ile taşıt rehni tesis edilecektir. Kredi üst limiti 150.000 TL.dir. Maksimum vade 3 yıl olup, En az % 8 oranında öz kaynak katkısı aranacaktır.

Esnaf ve sanatkarlar kefalet kooperatif kredisi nasıl alınır?
Esnaf kefalet kooperatifinden esnaf kredisi kullanabilmek için öncelikle kooperatife üye olmak gerektiğini yukarıda anlatmıştık. Eğer kooperatif üyesi değilseniz, bir dilekçe ile kooperatif üyelik başvurusu yapabilirsiniz. Dilekçeniz yönetim kurulunca incelenecek ve size olumlu-olumsuz yanıt verilecektir. Üyeliğiniz kabul edildiğinde esnaf kefalet kredisi almak için yapmanız gereken işlemler aşağıda anlatılmıştır.

Esnaf ve sanatkarlar kooperatif üyesi olan işyeri sahibi esnaf, dilekçe ile Kooperatife kredi başvurusunda bulunur.
Esnaf ve sanatkarlar kefalet kooperatifi tarafından esnaf kredi başvurusu yapan esnafın mâli durumu araştırılır. Araştırma sonucu bir rapor halinde başvuru ile birlikte Halk Bankası şubesine bildirilir.

Halk Bankası tarafından işyeri sahibi esnafın kredi başvurusu yeniden istihbarat yapılarak incelenir.
Bankanın Esnaf ve sanatkarlar kooperatif kredisi talebi yapılan operasyon işlemi sonucunda sonuçlanır ve uygun görülmesi durumunda esnaf kredisi verilir.

Esnaf ve sanatkarlar kefalet kooperatif kredisi faiz hesaplama
Kooperatif tarafından verilen faiz oranlarını internet sitesinden online olarak hesaplayabilir, bu hesaplamaya göre başvuru işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan İş kuracaklara verilen KOSGEB desteği başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Popüler Armalar

corlu ıskur evlere ek ıs verıyormu (1)esnaf kefalet koop faiz (1)
Sponsorlu bağlantılar
*****************
Sponsorlu bağlantılar

Bu Yazı Hakkında Birşeyler Demek İstermisiniz?


Telif Hakları Saklıdır 2010 ©
Evde Ek İş - Yazılar(RSS) | Sitemap | İmage Sitemap| Ping | Nöbetci Eczaneler|