*

Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alımı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro derecesi belirtilen İÇ DENETÇİ’ler alınacaktır.

İLANEN DUYURULUR

Başvuru Başlangıç Tarihi : 24/02/2014

Son Başvuru Tarihi : 10/03/2014

UNVANI KADRO DERECE ADET

İÇ DENETÇİ 1 1

İÇ DENETÇİ 3 1

İÇ DENETÇİ 5 1

I-GENEL ŞARTLAR:

– 657 sayılı Kanunun 48 maddesinde belirtilen şartları taşımak.

II-ÖZEL ŞARTLAR:

a)Maliye Bakanlığı iç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu iç Denetçi Sertifikasına sahip olmak

b) Söz konusu sertifikaya sahip olmayanlardan;

– 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlilik sınavında başarılı olan ve Rektörlüğümüze başvuru tarihi itibariyle yardımcılıkta geçen süre dahil mali hizmetler uzmanı olarak en az beş yıl çalışmış olanlar, ingilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden; KPDS, UDS veya yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından en az elli puan almış olanlar ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olanlar ve anılan Kanunun geçici 21 maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 18 04.2013 tarihi itibariyle kırk yaşını doldurmamış olanlar, Veya,

– Mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlilik sınavında başarılı olan ve Rektörlüğümüze başvuru tarihi itibariyle yardımcılıkta geçen süre dâhil il eğitim denetmeni, muhasebe denetmeni, milli emlak denetmeni, sosyal güvenlik denetmeni veya mahalli idarelerde müfettiş olarak en az beş yıl çalışmış olanlar, ingilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden, KPDS, UDS veya yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından en az elli puan almış olanlar ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olanlar ve anılan Kanunun geçici 21. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 18 04 2013 tarihi itibariyle kırk yaşını doldurmamış olanlar da başvurabilirler.

c| Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak.

III-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

Adres : Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Sımak Telefon: 0486 216 82 41-1126

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde Rektörlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar www.personel.sirnak.edu.tr adresinden ilan edilecektir Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içende aday görevine başlamak zorundadır Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

V- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Özgeçmiş

– Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslının getirilmesi halinde üniversitemizce onaylanacaktır.)

– Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

-Kamu iç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Aslının getirilmesi halinde üniversitemizce onaylanacaktır

– Kamu iç Denetçi Sertifikası olmayanların ise yukarıda istenilen hizmet şartı ile ilgili yazı ve hizmet belgesi, yabancı dil belgesi

– Naklen atanacaklar için hizmet belgesi ve iç denetçi kadrosunda görev yaptığına dair yazı.

– 2 adet Fotoğraf.

Bir önceki yazımız olan Diyanet İşleri Başkanlığı Memur Personel Alımı 2014 başlıklı makalemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Memur Personel Alımı hakkında bilgiler verilmektedir.

Sponsorlu bağlantılar
*****************
Sponsorlu bağlantılar
Etiketler:

Leave a Reply


Telif Hakları Saklıdır 2010 ©
Evde Ek İş - Yazılar(RSS) | Sitemap | İmage Sitemap | Ping |Numara Sorgulama | Nöbetci Eczaneler | Müzik Dinle |