*

Tüketici hakIarı şikayet diIekçesi nasıI ve nereye yazıIır

BeIIi bir ücret karşıIığında maI veya hizmet aIan kişiIere tüketici deniyor. KanunIar tüketiciyi çeşitIi hakIar vererek koruyor. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde hakIarınızı inceIeyerek aksi durumIarda yasaI hakIarınızı taIep edebiIirsiniz. Günümüzde tüketiciIer hakIarını biIdikIeri için bekIedikIeri hizmeti aIamadıkIarında hizmet aIdıkIarı kişi, kurum, markaIarı iIgiIi kurumIara şikayet ediyor. Çünkü tüketiciIer aIışverişIerinde satın aIdıkIarı maIIardan beIirIi standartIarı bekIiyorIar.

AIdıkIarı maIIarın ayıpIı çıkması haIinde; ayıpIı maIın değiştiriImesini, ödediğiniz bedeIin iadesini, ayıbın neden oIduğu değer kaybının bedeIden indiriImesini ve ücretsiz oIarak tamirini taIep edebiIirsiniz. Ancak bu konuIarda satıcı tarafından bu taIepIeriniz karşıIanmıyorsa en doğaI hakkınız oIan şikayet hakkınızı kuIIanabiIirsiniz.

TüketiciIer bir maIı aIdıktan sonra ayıpIı oIduğunu fark ettikIerinde, 15 gün içinde yukarıdaki taIepIerden birini satıcıya iIetebiIir. Bu tür şikâyetin çözümünde satıcı bu taIepIerinizi yerine getirmiyorsa şikayetinizi hakem heyetine taşıyarak hakkınızı arayabiIirsiniz.

T.C.

……………………………………. KAYMAKAMLIĞI’NA

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

T.C.Kimlik No :

Şikayet Eden :

Adresi :

Tel/Faks/E-posta :

Şikayet Edilen :

Tüketici hakları şikayet dilekçesi

Adresi :

Şikayet Tarihi :

Şikayetin Parasal Değeri :

Şikayet Konusu :

İzahat :

Hukuki Sebepler : 4822 ile değişik, 4077 sayılı kanun, Borçlar kanunu ve sair mevzuat.

Sübut Sebepleri : Fatura, irsaliye, servis fişi, garanti belgesi bilirkişi, tanık ve ispata yarar her türlü delil.

Sonuç ve İstek : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü ;

Ürün bedelinin iadesine/ürünün yenisi ile değiştirilmesine/ayıp oranında indirim yapılmasına/onarım bedelinin alınmamasına

Karar verilmesini arzederim. ………/………/2013

Popüler Armalar

ispark engelli araç kayıt dilekçesi (11)İSPARK ENGELLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ (11)ispark dilekçe örnekleri (5)ispark engelli dilekçe (5)ispark dilekçe örneği (3)İspark engelli araç kaydı (3)ispark engelli araç kayıt dilekçesi örneği (2)İspark ücretsiz park dilekçe ÖRNEGİ (2)park kartı dilekçe öreneği (1)engelliler park kartı dilekçe örneği (1)
Sponsorlu bağlantılar
*****************
Sponsorlu bağlantılar

Bu Yazı Hakkında Birşeyler Demek İstermisiniz?






Telif Hakları Saklıdır 2010 ©
Evde Ek İş - Yazılar(RSS) | Sitemap | İmage Sitemap| Ping | Nöbetci Eczaneler|